Skip to main content

Privacy Policy

Yayım Tarihi: 02.01.2019

Firmamız “Sosyoekonomik Araştırmalar, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri” alanında hizmet vermektedir. Firmamız gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultuda olacaktır. Firmamız yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı sağlayacak ve sektör içerisinde rakiplerimizle rekabeti sağlayacak finansmanı sağlamak, yeterli donanım ve altyapıyı bulunduracaktır. Bu altyapı ve personel ile birlikte gerekli finansmanda sağlanacaktır. İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi temel faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturacaktır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanacaktır.

Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçlarım başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır.

Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirmelerini beklemekteyiz. Tüm personel ve belirli üçüncü tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.

Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir. Ayrıca firmamızın, personelimizin ve tüm ilgili tarafların bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.

UDA Danışmanlık Müşavirlik ve Turizm Organizasyon Tic.Ltd. Şti

BAYRAM SAMET ŞAHİN

Genel Müdür

About

UDA combines expertise in sampling, data collection technology, data management, data analysis/modelling, GIS, remote sensing, with high-level skills in project management, client satisfaction, and providing value for money.Our goal is to contribute to public institutions, international agencies, and private companies in developing effective strategies and policies by using and/or generating data. Our comprehensive team of multinational, dynamic and interdisciplinary experts in statistics, research, and information techology strive to put quality beforeprofit, operate transparently and collaboratively, and adhere to the highest ethical standards for effective and sustainable partnerships and outcomes.

Contact info

If you got any questions please do not hesitate to send us a message.

  • Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. YDA Center No:9A/557 Çankaya/Ankara, Türkiye
  • +90 (312) 287 82 17
  • +90 (312) 286 86 30
  • info@udaconsulting.com