Lojistik Merkez Üst Yapı İhtiyacı Belirlenmesi

  • Pilot survey
  • Sampling
  • Training
  • Survey

Lojistik Merkez Üst Yapı İhtiyacı Belirlenmesi

  • Project Status:
    Completed
Full title:
Kemalpaşa Lojistik Merkezi Üst Yapi Ihtiyaci Belirlenmesi Araştirmasi

Çalışmanın temel amacı Kemalpaşa lojistik merkezinin üst yapı taleplerini tespit etmek.

Bu hizmet kapsamında, Kemalpaşa lojistik alanında sağlanacak hizmetlerde mükemmelliği, rekabeti ve emniyeti esas alan politikalarla; faydalanıcılara en iyi lojistik hizmetin verilmesi için gerekli olan ihtiyaç analizini yapmak hedeflenmiştir.  Bu çalışmanın temel ilke ve hedefleri şunlardır;

  • Kemalpaşa lojistik bölgesinde sektör uzmanları ile derinlemesine görüşme,
  • Görüşme sonuçlarında üstyapı talep analizinin yapılması,
  • Altyapı ile ilgili olarak alternatiflerin belirlenmesi,
Client