Socio-Economic Survey in Forest Villages

Socio-Economic Survey in Forest Villages

 • Project Status:
  Completed
Full title:
Socio-Economic Survey using High-Frequency Data Collection

The main objective of this consultancy is to facilitate the gathering of household level data as outlined by this survey.

The objective of this study is

 • to measure poverty robustly in areas surveyed in 2016 data collection; and
 • to assess changes in forest reliance between 2016 and 2017. Data will be collected on a sample of households surveyed for the study "Socio-Economic Analysis of Forest Villagers in Turkey” in 2016.

The survey has been designed in such a way that it will be quick to administer in households with one enumerator surveying the household head or most knowledgeable person. The questions in the survey are close ended in order to minimize the time it will take to collect the information.

 • Hanehalkı anket süreci anketin pilot uygulaması ve revizyonu ile başlar
 • Anketlerin pilot uygulaması Mart 2017'de gerçekleştirilecek
 • Saha personelinin eğitimi
 • Eğitimin tamamlanmasının ardından başlayacak saha çalışması
 • Veri girişi, çevrimiçi tablet tabanlı veri toplama kullanır
   
 • Hane üyelerinin bireysel özellikleri.
 • Konut malzemeleri, ısıtma sistemleri ve temel hizmetlere erişim gibi konut özellikleri
 • Ev varlıkları
 • Hanehalkı tarafından toplanan orman ürünü türleri hakkında sorular içeren orman kaynakları
 • Orman ürünlerinin toplandığı ormanlık alanların kullanım hakkı (şahıslara ait, kiralanan, devlete ait vb.)