Araştırma ve Danışmanlık

UDA Danışmanlık, araştırma projelerinin tasarımı ve uygulanmasında kapsamlı küresel deneyime ve bilgiye sahiptir. Literatür taraması yapıyor, araştırma hedefleri ve kapsamı doğrultusunda nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanıyoruz. Ekibimiz, çok alanlı anketler, derinlemesine görüşmeler ve odak grup tartışmaları yürütme konusunda deneyimli sosyal araştırmacılardan oluşmaktadır.

Doğru örnekleme yöntemlerinin seçilmesi son derece önemlidir. UDA Danışmanlık, müşteriler için etkili örnekleme metodolojileri tasarlamak için teorik bilgi ve pratik deneyimi kullandı. Uydu görüntülerini kullanarak örnekleme tasarımında ve ızgara örneklemede kanıtlanmış kapasiteye sahibiz.

Veri toplama, herhangi bir araştırma faaliyetinin önemli bir yönüdür. Güvenilir veriler olmadan etkili araştırma çalışmaları yapmak imkansızdır. Bu nedenle, UDA Danışmanlık veri kalitesine ve güvenilir veri toplamaya öncelik verir.

UDA Danışmanlık, şeffaf veri toplama sistemleri geliştirme ve kullanma konusunda uzmanlaşmıştır. Kendi veri ve proje izleme platformumuzu (UDACAPI) geliştirdik. UDACAPI, proje paydaşlarının veri toplamayı istedikleri zaman izlemelerini ve ham verilere şifre korumalı bir web tarayıcısı aracılığıyla erişmelerini sağlar.

UDA aşağıdaki alanlarda araştırma deneyimine sahiptir:

 • Pazar araştırması-fizibilite
 • Tarım ve kırsal kalkınma
 • Besin Güvenliği
 • Eğitim
 • Afet risk yönetimi
 • Uyuşturucu ve suç
 • Jeo-politik
 • Girişimcilik ve güçlendirme
 • Sağlık
 • Nakliye ve lojistik
 • İstihdam (işgücü piyasası)