Hakkımızda

UDA Danışmanlık Hakkında

UDA Danışmanlık, 2009 yılından bu yana kamu kurumlarını, uluslararası ajansları, endüstrileri ve özel şirketleri verilerden anlamlı çıkarımlar elde etmelerini sağlayarak güçlendirmektedir. Araştırma geliştirmek, izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmek ve veri toplama, kullanma kapasitesi oluşturmak için kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz.

UDA Danışmanlık, finansal ve iş gücü piyasaları, eğitim, tarım, kırsal kalkınma, lojistik ve ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojisi, sağlık, suç, spor, afet yönetimi, göç ve iş gücü piyasalarının özelleştirilmiş hizmetleri ve kapsamlı analizini sunmak için istatistikleri niteliksel ve niceliksel araştırma araçlarıyla birleştirir. En önemlisi, insani yardımdır.

İstatistik, araştırma ve bilgi teknolojisi alanlarındaki çok uluslu, dinamik ve disiplinler arası uzmanlardan oluşan kapsamlı ekibimiz, kaliteyi kârın önüne koymaya, şeffaf ve işbirliği içinde hareket etmeye,
etkili ve sürdürülebilir ortaklıklar ve sonuçlar için en yüksek etik standartlara bağlı kalmaya çalışmaktadır.

Misyon ve vizyon

Misyonumuz, analitik çalışmalar ve özelleştirilmiş dijital araçlar aracılığıyla veriye dayalı politika ve stratejilerin geliştirilmesini kolaylaştırmaktır.

UDA Broşürleri