Şili Teknoloji Benimseme Anketinin Uygulanması

wb-logo

Şili Teknoloji Benimseme Anketinin Uygulanması

  • Project Status:
    Ongoing
Full title:
Şili Teknoloji Benimseme Anketinin Uygulanması

TEKNOLOJİ UYGULAMA ANKETİ aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır:
•    Şili'de teknolojinin benimsenme derecesi hakkında firma düzeyinde bir veri tabanı oluşturmak.
•    Şili'de özümseme kapasitesi ve teknolojinin benimsenmesinin önündeki temel engeller hakkında veri toplamak.
•    Nitelikli ve vasıfsız işgücünün işe alınması da dahil olmak üzere, teknolojinin benimsenmesinin / otomasyonun firmaların operasyon kararları üzerindeki etkisi hakkında veri toplamak.
•    Şili'de firma rekabet gücünü, teknolojiyi benimsemeyi ve iş yaratmayı geliştirmeye yönelik politikaları bilgilendirmek.