Craig Meisner

UDA Danışmanlık, Türkiye'deki orman köylülerine yönelik bir sosyo-ekonomik araştırmayı çok başarılı bir şekilde tamamlayarak aşağıdaki hizmetleri sunmuştur: Örnekleme metodolojisinin geliştirilmesi ve anket tasarımı, anket formlarının geliştirilmesi, CBS araçları kullanılarak örneklem seçimi, Dünya Bankası uzmanlarının anket ve proje faaliyetlerini günlük olarak izlemesini, bilgisayar tabanlı sistemle veri toplama, veri anlama, analiz ve raporlama, proje paydaşları ile koordinasyon ve işbirliği yapmasını sağlayan web tabanlı bir platform.

Dünya Bankası Grubu - Görev Ekibi Lideri