Angela Huddleston

World Vision International Syria Response, UDA Danışmanlık literatür taraması, çocuklar, kadınlar, erkekler, gençler ve savunmasız gruplar ve Şanlıurfa'daki ev sahibi topluluk dahil Suriyeli mültecilerle derinlemesine görüşmelerin uygulanmasını içeren bir fizibilite çalışmasını başarıyla gerçekleştirdiğini doğrulamaktadır; çocuklarla, gençlerle ve kadınlarla odak grup tartışmaları ve BMMYK, CONCERN, IOM, IMPR, AFAD, ASPIM, SONIM, GİGM, Halk Sağlığı Kurumu il yöneticileriyle derinlemesine görüşmeler, nicel ve nitel verilerin analizi ve bir fizibilite raporu geliştirilmesi bulguları sorgulayan OECD kriterlerine uygun olarak.

Program Yöneticisi / Suriye Sorumlusu