Information Collection Survey on Needs for Developing Countries in Establishing Smart Food Chain Akıllı Gıda Zinciri Oluşturmada Gelişmekte Olan Ülkelerin İhtiyaçlarına İlişkin Bilgi Toplama Anketi

jica-logo

Information Collection Survey on Needs for Developing Countries in Establishing Smart Food Chain Akıllı Gıda Zinciri Oluşturmada Gelişmekte Olan Ülkelerin İhtiyaçlarına İlişkin Bilgi Toplama Anketi

  • Project Status:
    Ongoing
Full title:
Japonya'da Akıllı Gıda Zinciri Oluşturma ve İhtiyaçlar ile Özel Sektör Teknolojileri Arasında İş Eşleştirmeyi Teşvik Etmede Gelişmekte Olan Ülkelerin İhtiyaçlarına İlişkin Bilgi Toplama Anketi.

JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı), “Akıllı Gıda Zinciri” ile ilgili bilgi toplama işini Japon danışmanlık şirketlerinin (Chuo Kaihatsu Corporation, Sanyu Consultants Inc. ve NTC International Co., Ltd.) Birliğine (Joint Venture) emanet etti.

Japon danışmanlık şirketleri derneği, bilgi toplama anketinin bir kısmını, anket hedef ülkelerindeki yerel danışmanlık şirketine veya danışmana dış kaynak sağlayacak.

(Dernek) ülkenizde bir danışmanlık şirketi veya danışmanı seçebilmek için bilgi toplama anketi çalışmalarına ilişkin fiyat teklifine (maliyet tahmini) ihtiyacımız var.


Akıllı Gıda Zinciri, Japonya'da kullanılan bir kavramdır. “Akıllı Besin Zinciri” tanımı ve açıklayıcı şekil aşağıdaki gibidir.

“Akıllı Besin Zinciri”

Aşağıdaki şekil, Akıllı Gıda Zincirinin kavramsal bir diyagramını göstermektedir. Akıllı üreme, akıllı tarım, akıllı dağıtım işlemeden tüketime kadar tüm süreç birbirine bağlı olacaktır. Gıda değer zincirindeki her bir süreçten elde edilen veriler, tarımsal veri işbirliği platformunda (WAGRI[1]) toplanır. Toplanan veriler, üretkenlik iyileştirme, atık azaltma, toplam maliyet azaltma ve teknoloji eşleştirme için tüm sürecin optimizasyonu için AI tarafından analiz edilir. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, akıllı gıda değer zincirinin amacı, yalnızca her proses için ayrı teknolojiler geliştirmek değil, genel bir optimum sistemi gerçekleştirmektir.

[1] WAGRI, Japonya'da endüstri-hükümet-akademi işbirliği kapsamında oluşturulmuş bir platformdur. WAGRI aracılığıyla, çiftçilerin gelişmiş hizmetleri seçmelerine ve kullanmalarına yardımcı olmak için özel şirketler tarafından gelişen yeni hizmetleri teşvik eden iklim, tarım arazisi, coğrafi bilgi vb. ile ilgili veriler ve sistemler sağlanmaktadır.

Aşağıdaki öğelerle ilgili bilgiler toplanmalı ve düzenlenmelidir. Anket raporları derneğe (Dernek bünyesindeki şirketlerden birine) hazırlanarak teslim edilmelidir.

Anket öğelerinin iki (2) kategorisi vardır (Öncelik A ve Öncelik B). Öncelik A'nın anket öğelerine ilişkin bilgiler 30 Temmuz'a kadar bildirilmelidir (öğelerden birine ilişkin bilgiler 23 Temmuz'a kadar bildirilmelidir) ve Öncelik B'nin anket maddeleri 20 Ağustos'a kadar rapor edilmelidir.

Temel olarak, yüklenici (seçilen danışman şirket veya danışman) internet/edebiyattan uygun anket yöntemlerini seçebilir ve ilgili kişilere anket anketi yapabilir ve diğerleri

Bu Sözleşme kapsamındaki bilgi toplama anketi, ilgili kişilere ve diğer kişilere internet/edebiyat ve mülakat anketi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Yüklenici (seçilen danışman şirket veya danışman) uygun anket yöntemlerini seçebilir.

Bilgi toplama anketine başvuran (danışman şirket veya danışman) uygun kişileri görevlendirebilir. Tarım geçmişi olan kişi(ler)in atanması tercih edilir.