Hizmet İhracatçıları Birliği

HİB Hakkında

Hizmet İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı’nın 24.03.2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İhracat 2018/3 sayılı Tebliği ile İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) bünyesinde ve merkezi İstanbul’da olmak üzere kurulmuştur.

Bu çerçevede Hizmet İhracatçıları Birliği, bünyesindeki komitelerle genel hizmet faaliyetlerinde, dönemsel olarak bir araya gelecek ilgili sektör temsilcilerinden oluşan sektörel alt komiteler ile de hizmet ihracat stratejisi başta olmak üzere pek çok konuda koordinasyon amaçlanmaktadır. Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştay ve eğitimlerde hizmet ihracatına yönelik sektörel stratejiler belirlenirken, pazara giriş uygulamalarının önde gelen faaliyetlerden olan ticaret-alım heyetleri, fuarlar ve çeşitli organizasyonlar ile üye firmalarımızın uluslararası pazarda muhatap bulmaları ve deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

Birlik Faaliyetleri

• Hizmet Alt Sektörlerde Komite faaliyetleri
• Sektörel Ticaret Heyetleri
• Sektörel Alım Heyetleri
• Yurtdışı-Yurtiçi Fuar organizasyonları, Milli katılımlar
• Ticaret Bakanlığı Hizmet Sektörü Destekleri (2015/8 Sayılı Karar ve 2015/9 Sayılı Karar) ve alt sektörlere yönelik yeni destek mekanizmalarınıngeliştirilmesine yönelik faaliyetler
• İhracatçıya Hususi Damgalı Yeşil Pasaport
• Ticaret Bakanlığı destekli HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması) Projeleri
• Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile iletişim ve ihracatın geliştirilmesine yönelik işbirliği faaliyetleri
• Ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tanıtım ve işbirliği faaliyetleri
• Sektörel ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması
• Seminer, Eğitim, Kongre, Proje, Toplantı vb. organizasyon faaliyetleri
• PR, Kurumsal Kimlik, Medya, Sosyal Medya çalışmaları