Türkiye'de Bilgi, Tutum, Davranış Araştırması (KAP Survey)

imep

Türkiye'de Bilgi, Tutum, Davranış Araştırması (KAP Survey)

  • Project Status:
    Ongoing
Full title:
Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İMEP)

Söz konusu araştırma, “Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı-İMEP)” için yapılacaktır.

Program, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Expertise France arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde 01.01.2020 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MEB MTEGM) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun (TESK) yararlanıcı olduğu Program, Expertise France ve uygulama ortağı EDUSER Danışmanlık tarafından adı geçen kurumlarla işbirliği içerisinde uygulanmaktadır. 

Program, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla beceri gelişimini destekleyerek, Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve istihdama erişimlerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Program 12 ilde (Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin) ve 31 mesleki eğitim merkezi (MEM) ile 2 mesleki eğitim merkezi programı uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) olmak üzere 33 mesleki eğitim kurumunda yürütülmektedir.