Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Analizi

Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Analizi

 • Project Status:
  Completed
Full title:
Türkiye'deki Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Analizi

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki orman köylüleri, ormana olan bağımlılıkları, aralarındaki yoksulluk ve göç hakkında bilgi toplamak ve böylece ormancılık politikalarının gelişimi hakkında bilgi vermektir. Türkiye genelinde 202 köyde yer alan 2037 hane araştırılmıştır. Ayrıca, her köye, köy hakkında genel bilgi isteyen bir anket uygulanmıştır. Her köydeki haneler rastgele seçilmiştir. UDA, anket uygulaması sırasında düzenli olarak yerinde kontroller gerçekleştirdi. Ayrıca anket yapılan hanelerin sayıları günlük tutularak, eksik veriler tespit edilerek süreç izlenmiştir.

Proje Bilgisi Sağlanan Hizmetler
Türkiye'de orman köylüleri, ülkenin yoksullarının önemli bir bölümünü oluşturuyor ve ormanların yönetimi için önemli bir kaynak olarak görülüyor. Geçtiğimiz 35 yıl içinde, kentsel alanlara göç, orman köylerinin nüfusunu 18 milyondan 7 milyona düşürdü; bu, orman yetkililerinin yüksek arazi ekosistemlerini sürdürülebilir bir şekilde yönetme açısından kritik derecede düşük olduğunu düşündüğü bir düzey. Azalan kırsal nüfus ve köylerin değişen demografisinin sıklıkla aşağıdaki gibi sorunlara yol açtığı düşünülmektedir:
•    Genel canlı hayvan sayısında azalma, ancak yerleşim yerlerinin yakınında aşırı otlatma;
•    Meraları yönetmek için bir araç olarak yangın kullanımı ve buna bağlı olarak peyzaj yangınlarının sayısı ve boyutunun artması;
•    Meralardaki otlatmanın azalmasının sonuçlarından biri; otların uzaması ve yangın riskini artırmasıdır. Aynı zamanda bu otlar, nadir görülen ve nesli tüketmekte olan başka türler için de zarar oluşturabilir. 
•    İnceltme ve bakım faaliyetleri gibi önemli ormancılık faaliyetlerini üstlenecek işgücü eksikliği oluşturur.
 

 • Dünya Bankası'nın Yaşam Standardı Ölçüm Anketleri (LSMS) doğrultusunda mevcut ormancılık modülüne dayalı olarak Türkiye için geliştirilmiş sosyo-ekonomik anket
 • Paydaşlar ve bağışçılar ile çeşitli çalıştaylar düzenledi
 • Geliştirilmiş örnekleme stratejisi ve temsili örneklem seçimi
 • Anketin ön testi sağlandı
 • Tabletler için çevrimiçi veri toplama arayüzü geliştirildi
 • Tasarlanmış CBS veritabanı
 • Veri kalite kontrol kuralları geliştirildi
 • Toplanan veriler temizlendi
 • Verilerin çok değişkenli istatistiksel analizini sağladı
 • Durumun analizi ile geliştirilmiş rapor