St. Lucia: Covid 19 yüksek frekanslı telefon anket programları için yeniden yönlendirme kılavuzu notu ve eğitim materyali

UDA Consulting - Reweighting guideline note for covid 19 high frequency phone survey programs

St. Lucia: Covid 19 yüksek frekanslı telefon anket programları için yeniden yönlendirme kılavuzu notu ve eğitim materyali

  • Project Status:
    Ongoing
Full title:
St. Lucia: Covid 19 yüksek frekanslı telefon anket programları için yeniden yönlendirme kılavuzu notu ve eğitim materyali

Danışmanlığın temel amacı, istatistik ofislerinin telefon anketlerinde yeniden ağırlıklandırma yöntemini uygulayabilmeleri için rehber notu ve eğitim materyali geliştirmektir.

•    Referans anketleri veya referans istatistikleri kullanılarak telefon anketleri için anket ağırlıklarının yeniden ağırlıklandırılması ve kalibrasyonunun geliştirilmesi
•    Yeniden ağırlıklandırma modelini ve metodolojisini test etme