Mülteci ve Göçmenler için Veri Toplama

Sample Selection

Mülteci ve Göçmenler için Veri Toplama

  • Project Status:
    Completed
Full title:
Türkiye'de Karma Göç Platformu'nda Mülteci ve Göçmen Geribildirimi için Veri Toplama

Bu görevin amacı, Ground Truth tarafından tasarlanan ve nakit temelli yardım programlarına ilişkin algısal verileri toplamaya odaklanan geri bildirim anketlerini kullanarak, Türkiye’deki İstanbul, Gaziantep ve İzmir şehirlerinde veri toplanmasıdır.

Client