Mültecilerin Korunması Projesinin Değerlendirilmesi

  • Survey in Mersin
  • Training in Mersin
  • Training in Mersin
  • KII in Ankara

Mültecilerin Korunması Projesinin Değerlendirilmesi

  • Project Status:
    Completed
Full title:
Mültecilerin Korunması Projesinin Değerlendirilmesi

Bu, Eylem tasarımında kararlaştırılmış belirli hedef ve sonuçlar için sağlanan fonların kullanımı ve sonuçları konusunda IMPR, World Vision ve ECHO arasındaki hesap verilebilirliği teminat altına almayı amaçlayan özet bir proje sonu değerlendirmesidir. Ortaya çıkan dersler değerlendirici tarafından belirlenecek, değerlendirme sonuçlarının doğrulanmasının bir parçası olarak uygulayıcı ortaklar arasında tartışılacak ve gelecekteki programlama ve işbirliğini bilgilendirmek için takip edilecektir.

Client