Strateji Hazırlama Eğitim Semineri

  • Monitoring and Evaluation of Local Development Strategy
  • Monitoring and Evaluation of Local Development Strategy

Strateji Hazırlama Eğitim Semineri

  • Project Status:
    Completed
Full title:
Yerel Kalkınma Grubu Temsilcileri İçin Yerel Kalkınma Stratejisinin Hazırlanması Konusunda Eğitim Semineri Düzenlenmesi

Projenin genel hedefi, LEADER Tedbirinin uygulanması için kapasiteyi geliştirmektir. Eğitim, Avrupa ülkelerinin örnek olay incelemeleri yoluyla Lider eyaletlerdeki YEG'lerin kapasitesini artırmayı amaçlamıştır.

Hizmetlerin Tanımı:

•    Uluslararası Yerel Eylem Grubu (LAG) ve numune alma uzmanının sağlanması
•    Konaklama, yemek, lojistik, vb. Dahil organizasyon organizasyonu