Mersin'de İşgücü Piyasası Değerlendirmesi

 • Survey by UDA in Mersin
 • Survey by UDA in Mersin
 • Survey by UDA in Mersin

Mersin'de İşgücü Piyasası Değerlendirmesi

 • Project Status:
  Completed
Full title:
Mersin'de İşgücü Piyasası Değerlendirmesi (Türkiye)

UDA Danışmanlık, hem Mersin şehrinde hem de Mersin yakınlarındaki kırsal alanlarda ev ve toplum düzeyinde sosyal yardım faaliyetleri yürütmüştür.

Bu proje, mültecilerin Mersin'deki çalışma hayatından yararlanmasına, eğitim fırsatlarına ve mikro işletme desteğine erişimin artırılmasında yardımcı olmaktadır.

İş Tanımı'nda belirtildiği gibi, projenin değerlendirilmesi için ana hedefler şunlardır:

 1. Mültecilerin istihdamı ve serbest meslek için fırsatlar sunan, büyüme potansiyeli ve pazar talebi olan faaliyet sektörlerini belirlemek
 2. Cinsiyete özgü tercihleri ve kısıtlamaları dikkate alarak Mersin'deki mülteciler için işgücü piyasası ihtiyaçları ile ilgili mesleki eğitim alanlarını belirlemek
 3. Aşağıdaki maddeleri amaçlayan özel eğitim konuları belirlemek:
 • Mültecilerin istihdamını, serbest meslek fırsatlarının arttırılması
 • Gelir ve ev sahibi topluluklarda entegrasyon açısından mültecilerin istikrarını arttırılması
 • Mültecilerin işgücü piyasasını ve iş fırsatlarını / işgücü piyasası boşluklarını anlamalarına yardımcı olması
 • Faydalanıcıların sürdürülebilir geçim olanakları elde etme şanslarını artırmada en yararlı / etkili olması
Client