Araştırma ve Danışmanlık

Veri toplama, herhangi bir araştırma faaliyetinin önemli bir yönüdür. Güvenilir veriler olmadan etkili araştırma çalışmaları yapmak imkansızdır. Bu nedenle, UDA Danışmanlık veri kalitesine ve güvenilir veri toplamaya öncelik verir.

UDA Danışmanlık, şeffaf veri toplama sistemleri geliştirme ve kullanma konusunda uzmanlaşmıştır. Kendi veri ve proje izleme platformumuzu (UDACAPI) geliştirdik. UDACAPI, proje paydaşlarının veri toplamayı istedikleri zaman izlemelerini ve ham verilere şifre korumalı bir web tarayıcısı aracılığıyla erişmelerini sağlar.

cyprus

Kıbrıs Türk Toplumu Hanehalkı Bütçe Anketi

2019'da tahmini 3,7 milyar ABD doları olan Kıbrıs Türk toplumunun (KTt) ekonomisinin büyüklüğü, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (KC) hükümet kontrolündeki bölgelerinin ekonomisinin yaklaşık yüzde 15'i kadardır. Bu farkın yarısından biraz fazlası, kendi nüfuslarındaki farklılıklarla açıklanmaktadır (KTt nüfusu, 2018 için son tahminlere göre KTt'nin yaklaşık yüzde 42'sidir). Temel ekonomik ve sosyal veriler - kanıta dayalı politika oluşturma, başarılı kamu hizmeti sunumu ve şeffaflık için çok önemlidir - KTt'de hâlâ kıttır.

imep

Türkiye'de Bilgi, Tutum, Davranış Araştırması (KAP Survey)

Söz konusu araştırma, “Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı-İMEP)” için yapılacaktır.

UDA Consulting - Reweighting guideline note for covid 19 high frequency phone survey programs

St. Lucia: Covid 19 yüksek frekanslı telefon anket programları için yeniden yönlendirme kılavuzu notu ve eğitim materyali

Danışmanlığın temel amacı, istatistik ofislerinin telefon anketlerinde yeniden ağırlıklandırma yöntemini uygulayabilmeleri için rehber notu ve eğitim materyali geliştirmektir.

•    Referans anketleri veya referans istatistikleri kullanılarak telefon anketleri için anket ağırlıklarının yeniden ağırlıklandırılması ve kalibrasyonunun geliştirilmesi
•    Yeniden ağırlıklandırma modelini ve metodolojisini test etme