Logistics and Transportation

Pilot survey

Lojistik Merkez Üst Yapı İhtiyacı Belirlenmesi

Çalışmanın temel amacı Kemalpaşa lojistik merkezinin üst yapı taleplerini tespit etmek.

Bu hizmet kapsamında, Kemalpaşa lojistik alanında sağlanacak hizmetlerde mükemmelliği, rekabeti ve emniyeti esas alan politikalarla; faydalanıcılara en iyi lojistik hizmetin verilmesi için gerekli olan ihtiyaç analizini yapmak hedeflenmiştir.  Bu çalışmanın temel ilke ve hedefleri şunlardır;