T.R. MTMC

Full name
T.R. Ministry of Transport, Maritime and Communications
Ministry of Transport

The Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications is a government ministry office of the Republic of Turkey, responsible for transport, information and communication services in Turkey. Its head office is in Ankara.

Pilot survey

Lojistik Merkez Üst Yapı İhtiyacı Belirlenmesi

Çalışmanın temel amacı Kemalpaşa lojistik merkezinin üst yapı taleplerini tespit etmek.

Bu hizmet kapsamında, Kemalpaşa lojistik alanında sağlanacak hizmetlerde mükemmelliği, rekabeti ve emniyeti esas alan politikalarla; faydalanıcılara en iyi lojistik hizmetin verilmesi için gerekli olan ihtiyaç analizini yapmak hedeflenmiştir.  Bu çalışmanın temel ilke ve hedefleri şunlardır;