Socio-Economic Analysis of the Forest Villages

Socio-Economic Analysis of the Forest Villages

 • Project Status:
  Completed
Full title:
Socio-Economic Analysis of the Forest Villages in Turkey

The objective of this study is to gather information on the forest villagers of Turkey, their dependence on the forest, and poverty and migration among them, and so to inform the development of forestry policies. 2037 households have been surveyed that take place in 202 villages in all over Turkey. Moreover, a survey asking general information on the village was implemented in each village. The households in each village were chosen randomly. UDA carried out regular on-the-spot checks during the survey application. Also, numbers of the surveyed households were kept daily, missing data was detected and the process was monitored.

Proje Bilgisi Sağlanan Hizmetler
Türkiye'de orman köylüleri, ülkenin yoksullarının önemli bir bölümünü oluşturuyor ve ormanların yönetimi için önemli bir kaynak olarak görülüyor. Geçtiğimiz 35 yıl içinde, kentsel alanlara göç, orman köylerinin nüfusunu 18 milyondan 7 milyona düşürdü; bu, orman yetkililerinin yüksek arazi ekosistemlerini sürdürülebilir bir şekilde yönetme açısından kritik derecede düşük olduğunu düşündüğü bir düzey. Azalan kırsal nüfus ve köylerin değişen demografisinin sıklıkla aşağıdaki gibi sorunlara yol açtığı düşünülmektedir:
•    Genel canlı hayvan sayısında azalma, ancak yerleşim yerlerinin yakınında aşırı otlatma;
•    Meraları yönetmek için bir araç olarak yangın kullanımı ve buna bağlı olarak peyzaj yangınlarının sayısı ve boyutunun artması;
•    Meralardaki otlatmanın azalmasının sonuçlarından biri; otların uzaması ve yangın riskini artırmasıdır. Aynı zamanda bu otlar, nadir görülen ve nesli tüketmekte olan başka türler için de zarar oluşturabilir. 
•    İnceltme ve bakım faaliyetleri gibi önemli ormancılık faaliyetlerini üstlenecek işgücü eksikliği oluşturur.
 

 • Dünya Bankası'nın Yaşam Standardı Ölçüm Anketleri (LSMS) doğrultusunda mevcut ormancılık modülüne dayalı olarak Türkiye için geliştirilmiş sosyo-ekonomik anket
 • Paydaşlar ve bağışçılar ile çeşitli çalıştaylar düzenledi
 • Geliştirilmiş örnekleme stratejisi ve temsili örneklem seçimi
 • Anketin ön testi sağlandı
 • Tabletler için çevrimiçi veri toplama arayüzü geliştirildi
 • Tasarlanmış CBS veritabanı
 • Veri kalite kontrol kuralları geliştirildi
 • Toplanan veriler temizlendi
 • Verilerin çok değişkenli istatistiksel analizini sağladı
 • Durumun analizi ile geliştirilmiş rapor