Referanslar

Afgan uyuşturucu ticareti, organize suç, yöntemleri ve yapıları ile ilgili araştırma ve değerlendirmede UDA'nın ortaklarının çok yardımcı olduğunu teyit etmek için yazıyorum. Tüm işler en yüksek…

Maliye ve Planlamadan Sorumlu Bakan Yardımcısı

UDA danışmanlığı, çalışmalarının özelliklerini dikkate alarak eğitimi katılımcıların ihtiyaçlarına göre etkin bir şekilde uyarladı. Genel olarak eğitim hizmetleri şirket tarafından kaliteli ve…

Tacikistan Ofisi

UDA, "Van Depremi Sonrası Yürütülen Psikososyal Programın Değerlendirilmesi" Projesi boyunca çocuklarla çalışmakla ilgili etik konulara saygın bir duyarlılık gösterdi.

Çocuk Koruma Şube Müdürü

IPARD Programının devam eden değerlendirmesine katkıda bulunan AB finansmanlı bir projeyi yürütmek için UDA Danışmanlık ile sözleşme imzalandı. Proje, mevcut kırsal kalkınma politikaları, IPARD…

AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Afganistan ve Pakistan'dan düzensiz göçle ilgili bir pilot araştırma yapmak için UDA Danışmanlık ile sözleşme yaptık. Proje anket tasarımı, anketör eğitimi, mülakatlar, veri girişi, sonuçların…

Yönetici

UDA Danışmanlık, Türkiye'deki orman köylülerine yönelik bir sosyo-ekonomik araştırmayı çok başarılı bir şekilde tamamlayarak aşağıdaki hizmetleri sunmuştur: Örnekleme metodolojisinin…

Dünya Bankası Grubu - Görev Ekibi Lideri