Strengthening Social Cohesion

Training

Strengthening Social Cohesion

 • Project Status:
  Completed
Full title:
Strengthening Social Cohesion for Syrian Refugees and Turkish Host Communities – Multi-Services Centres

The MSC Project supports ten Multi-Service Centres (MSCs) in Istanbul, Ankara, Mersin, Hatay, Kilis, Gaziantep and Mardin, on behalf of the German Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). Once a year, GIZ conducts a round of intensive monitoring to evaluate progress and provide data for reporting. To support this process, GIZ contracted UDA Consulting to support data collection and recording, analysis of qualitative data, improving feedback to NGO partners, and support knowledge management. 

Client
 • veri toplama, kaydetme ve bilgi yönetimini desteklemek
 • ortaklara geribildirim desteği
 • ilgili yerlerde veri analizi, özet ve raporlama
 • izleme ile ilgili diğer görevler
 • Potansiyel olarak KoBo Toolbox gibi BT tableti tabanlı çözümleri kullanarak sistematik görüşme kaydı ve analizi konusunda tavsiyelerde bulunma
 • Uluslararası danışman ile işbirliği içinde veri tabanına nicel verileri girişi ve analiz desteği
 • Nitel verileri analiz ve özetleme
 • Nitel verileri depolamak için yöntem / araç hakkında tavsiyede bulunma (örneğin, veritabanı, özet sayfaları vb.)
 • 10 MSC'ye kadar bireysel geri bildirim raporları oluşturma
 • GIZ personeli ile işbirliği içinde Türkiye'nin 7 ilinde 300 kişiye kadar görüşme yapma
 • Spesifikasyonlara göre bir veri toplama asistan ekibi seçimi ve işe alımı
 • Etik araştırma, veri koruma, GIZ standartları ve araçları konusunda GIZ personeli ile işbirliği içinde veri toplayıcılara eğitim verilmesi