Özel şirketlerde sübvansiyonlu maaş desteğinin değerlendirilmesi

UDA Danışmanlık- Özel şirketlerde sübvansiyonlu maaş desteğinin değerlendirilmesi

Özel şirketlerde sübvansiyonlu maaş desteğinin değerlendirilmesi

  • Project Status:
    Ongoing
Full title:
Türkiye: Özel şirketlerde sübvansiyonlu maaş desteğinin değerlendirilmesi

 Önlemlerin özel şirketler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi, şirket sahiplerinin sübvansiyonlu maaş desteğine yönelik algılanması, Aralık 2017-Ocak 2019 tarihleri arasında 49 şirketin katıldığı GCI ile işbirliği içinde yürütülen CfW projesine (ilk proje) katılmış olmak.
Hizmet Tanımı:
•    Örnekleme Tasarımının geliştirilmesi ve örnek seçimi
•    Anket Geliştirilmesi
•    CAPI veri toplama Sisteminin geliştirilmesi
•    Anket Kalite Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi    
•    FGD'leri ve KII'leri yürütmek
•    Değerlendirme raporunun hazırlanması ve sonuçlandırılması

Client