Türkiye'de Dış Ara Dönem Değerlendirmesi

UDA Danışmanlık-Türkiye'de Dış Ara Dönem Değerlendirme

Türkiye'de Dış Ara Dönem Değerlendirmesi

  • Project Status:
    Ongoing
Full title:
Türkiye'de Dış Ara Dönem Değerlendirmesi

Bu danışmanlığın amacı, 2019 yılı için yıllık ilerleme değerlendirmesi yapmaktır.  İlerleme değerlendirmesinin amacı, OECD DAC kriterlerine ilişkin uygunluk, etki, sürdürülebilirlik, etkililik ve verimlilik kriterleri hakkında bilinçli kararlar almak için yeterli veri toplamak, analiz etmek ve bu veriler doğrultusunda yapılacak başka eylemlerin yanı sıra siyasi ortaklara, bağışçılara ve etkilenen kişilere karşı sorumluluğu  desteklemek için  öneriler sunmaktır.  

Hizmetlerin Tanımı:
• Başlangıç Raporunun Geliştirilmesi
• Değerlendirme anketinin geliştirilmesi (KII ve FGD araçları)
• Proje belgelerinin gözden geçirilmesi    
• FGD'lerin ve KII'lerin uygulama ortakları ve yararlanıcılarla uygulanması ve organize edilmesi
• Değerlendirme Raporunun Taslağının Hazırlanması ve Sonuçlandırılması