Türkiye'deki ev sahibi topluluklara ve Suriyeli mültecilere İstihdam desteğinin Etki Değerlendirmesi

UDA Consulting - Impact Evaluation of Employment support to host community and Syrian refugees in Turkey

Türkiye'deki ev sahibi topluluklara ve Suriyeli mültecilere İstihdam desteğinin Etki Değerlendirmesi

  • Project Status:
    Ongoing
Full title:
Türkiye'deki ev sahibi topluluklara ve Suriyeli mültecilere İstihdam desteğinin Etki Değerlendirmesi

Hem geçiçi koruma altındaki suriyelilerin hem de işsiz Türk vatandaşlarının ihtiyaçlarına yanıt olarak, Avrupa Birliği'nin finansmanı ile uygulanan yeni bir proje, bu nüfusları hedef alan bir pilot istihdam destek programını finanse edecektir. Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) kayıt olduktan sonra, program, İŞKUR'a kayıttan başlayarak, mümkünse işbaşı eğitimine (İEP) yerleştirme ile başlayarak bir dizi istihdam destek faaliyeti sağlayacaktır.

Bu proje çerçevesinde UDA Danışmanlık, İŞKUR'a katılmak için kayıt yaptıran iş arayanların başlangıç ve sonuç anketlerini uygulayacaktır.  Bu başlangıç anketi, istihdam destek programının ve bileşen parçalarının, istihdam ve program katılımcılarının ve ailelerinin diğer sonuçları üzerindeki etkisinin incelenmesi için önemli olacaktır. Anket, sosyoekonomik durum, iş, göçmen ve eğitim geçmişleri hakkında bilgi toplamak ve iş arayanlardan temel aile üyeleri ile önemli aile üyeleri hakkında temel demografik, istihdam ve eğitim bilgileri toplamak amacıyla yapılacaktır. 

Her biri tedavi ve kontrol gruplarında 1750 olmak üzere toplam 3500 geçiçi koruma altındaki suriyeli örneği ve her biri 750 olmak üzere 1500 Türk katılımcı örneği ile görüşme yapılacaktır. Tüm tedavi ve kontrol üyeleri ve aileleri, programın başlamasından kısa bir süre sonra, program başlangıcındaki şartlar ve koşullar hakkında ayrıntılı bir hane halkı araştırması yapılacaktır.