Survey to Assess Beneficiary Satisfaction (UNFPA)

  • Enumerators' Training
  • Enumerators' Training
  • Enumerators' Training
  • Enumerators' Training

Survey to Assess Beneficiary Satisfaction (UNFPA)

  • Project Status:
    Completed
Full title:
Conducting Satisfaction Survey to Assess Beneficiary Satisfaction at UNFPA Supported Women and Girls Safe Spaces and Youth Centers in Turkey

Objective of the project is to assess the satisfaction level of beneficiaries of UNFPA supported service delivery centers on SRH and SGBV services for periods January-June 2017 and July-December 2017 for 41 centers (30 already active and 11 to be opened) around Turkey. The active centers will be visited twice (in June and in December) to get feedback for both periods.

Client

•    Örnekleme, taslak anket ve uygulama planı dahil ayrıntılı metodolojiyi belgeleyen başlangıç raporu. Uygulama planı anketörlerin eğitimini, saha çalışması için önerilen tarihleri ve yerleri içermelidir. Bu belge, tüm faaliyetlerin ve veri sunumunun tarihlerini içermelidir. (23 Haziran 2017'ye kadar)
•    İlk dönem için 21 Temmuz 2017 ve ikinci dönem için 15 Aralık 2017 tarihine kadar Excel ve SPSS biçimlerinde ham veriler.
•    Verilerin tanımlayıcı bir analizini içeren nihai rapor (ilk dönem için 4 Ağustos 2017 ve ikinci dönem için 20 Aralık 2017).